White Strappy Vest

£10.00

White Stretch Vest with stretchy straps.  One Size 8-12